Home

• Bemutatkozás •

Az Északkelet-Magyarországi Egészségobszervatórium (ÉKMEO) az észak-alföldi és az észak-magyarországi régiók településein, járásaiban, illetve megyéiben élők egészségi állapotának értékeléséhez nyújt segítséget. Olyan módszertant alkalmaz, ami a nemzetközi gyakorlatnak minden szempontból megfelel. Lényegében minden, hazai adatgyűjtési rendszereken keresztül elérhető információforrást hasznosít. Az ÉKMEO táblázataiban és térképein elérhető kellően megbízható és statisztikailag értékelt információk alapján olyan kérdésekre lehet választ adni, hogy adott közösségen belül:

- milyen betegségek jelentik a legsúlyosabb problémákat;

- milyen az egészségügyi ellátórendszer igénybevétele;

- milyen az egészségügyi szolgáltatások színvonala;

- milyenek a szocio-demográfiai fejlettség legalapvetőbb mutatói;

- milyen egészségkárosodások kockázata magas vagy alacsony a hasonló helyzetű közösségekhez viszonyítva;

- milyen ellátási problémák jelentkeznek nagyobb súllyal, mint a hasonló helyzetű közösségekben általában.

A honlapon feldogozott formában találhatók meg 6 megye, 61 járás, és 999 település adatai 10 témakör 199 indikátora vonatkozásában. Az egyes adatok elérhetőségétől függően indikátoronként változó időszakokban, de mindig évenkénti bontásban érhetők el az adatok. A honlap mögött működő, nyers alapadatokat és a feldolgozás során kapott elemzési eredményeket tartalmazó (12 millió rekordból álló) adatbázis összességében 12 évet fed le 2016-ig bezáróan. Az adatbázisok felépítéséhez használt alapadatokat a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), az Országos Onkológiai Intézet és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal bocsátotta az ÉKMEO rendelkezésére.

 
Az ÉKMEO-t megalapozó elemzések módszertanának és tartalmának kialakítása, az elemzések elvégzése és interpretációja az SH/8/1 azonosító számú "Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával" című projekt Dr. Sándor János által vezetett WP7 munkacsomagja keretében Prof. Dr. Ádány Róza irányításával történt. A weblap kialakításához szakmai konzulensi segítséget Prof. Dr. Balázs Margit, a Népegészségügyi Kar akkori dékánja nyújtott.

 

A honlapon keresztül elérhető indikátorok az alábbi főcsoportokba sorolhatók:

- megbetegedési adatok

- halálozási adatok

- szocio-demográfiai jellemzők

- magzati veszteség

- csecsemőhalálozás

- képzettség szerinti okspecifikus halálozás 25-64 évesek között

- bejelentett fertőző megbetegedések

- gyógyszerfelírás, gyógyszerkiváltás, gyógyszerkiváltási arány

- háziorvosi ellátás indikátorai

- járó- és fekvőbeteg szakellátás indikátorai

A közölt adatok általában kor és nem szerint standardizált mérőszámok, amik országos átlagtól való eltérését statisztikai teszttel értékeltük. A referencia szinttől való eltérés jelentőségét járulékos kockázat és többlet esetszám megadásával tettük egyszerűen értelmezhetővé. Alapvetően település illetve háziorvosi praxisonként számítottuk a mutatókat, amikből aggregált mutatókat képeztünk az egyes járások és megyék helyzetének bemutatásához. A táblázatok mellett minden esetben elérhető egy olyan módszertani leírás, ami alapján az egyes indikátorok számítása pontosan követhető, és ami segíti a felhasználót az eredmények értelmezésében.

• Hírek, Események •

2017.


05.11.
Az ÉKMEO weboldalának tesztelése Elekzdődött az ÉKMEO weboldalának tesztelése Bővebben >>

2017.


05.09.
Új ÉKMEO Megújul az ÉKMEO weboldal Bővebben >>

• Kapcsolat •

Elérhetőségeink:
4028 Debrecen, Kassai út 26.
(52) 512-764
E-mail kapcsolat